Vedr felling på Ingeborgkofte, str XXL:

I diagrammet s. 29, er det for str XXL funnet feil i noen av tallene. For str XXL skal fellingene se slik ut:

  • 1. felling: Fell 44 m, 421 m igjen
  • 2. felling: Fell 48 m, 373 m igjen
  • 3. felling: Fell 52 m, 321 m igjen
  • 4. felling: Fell 50 m, 271 m igjen
  • 5. felling: Fell 54 m, 217 m igjen
  • 6. felling: Fell 55 m, 162 m igjen