Vi har blitt gjort oppmerksomme på at maskeantallet på bolen er slik at den lille borden nederst på bolen ikke blir symmetrisk om knappestolpen. Dette beklager vi, og forstår selvfølgelig at dette er ønskelig. Dette kan løses på følgende måte:

  • Etter at vrangborden på bolen er strikket og maskene til knappestolpene er satt på en tråd, står det at man skal øke 1 m. Her kan man i stedet felle 1 m. Man får da 237-253-277-301-321 m på pinnen. Dette maskeantallet er delelig med mønsterrapporten (4 m) + 1, og man vil få symmetri om knappestolpen.
  • Bakstykket vil nå få 2 m mindre enn angitt, dvs. 119-127-139-151-161 m.
  • Når man setter sammen ermer og bol og starter på bærestykket, vil maskeantallet bli 361-385-417-449-477 m.
  • Deretter står det at man skal strikke noen omg med glattstrikk og samtidig felle 14 m før man starter på selve diagrammet. Her skal man nå felle 12 m i stedet.