En setning har dessverre falt ut i siste avsnitt under «BOLEN»:

Strikk til bolen måler 42-45 cm foran. Fell så av for ermehull, 4 m før og 4 m etter markør, til sammen 8 m i hver side. Legg arb til side og strikk ermer.