Følgende setning har dessverre falt ut helt til slutt i avsnittet om hette:


Endene skal ligge om hverandre og sys fast der du felte 5 m midt foran.